ZIZU - System Zarządzania Zadaniami Inwestycyjnymi oraz Zadaniami Związanymi z Utrzymaniem Wód

wersja testowa

 

 

 

                                                                                         

W celu uruchomienia Systemu należy:

 

1.     Pobrać i zainstalować Java Runtime Environment dostępną pod adresem:
Wersja 64-bit: https://zizu-test.wody.gov.pl/jre-8u202-windows-x64.exe
Wersja 32-bit: https://zizu-test.wody.gov.pl/jre-8u202-windows-i586.exe

2.     Pobrać i uruchomić plik aplikacji z linku: https://zizu-test.wody.gov.pl/gmsc

3.     Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło użytkownika.